Regulamin świadczenia usług

Niniejsze podstawowe warunki świadczenia usług stanowią integralną część umowy zawartą pomiędzy organizatorem a uczestnikiem.

  1. Organizatorem wycieczki jest firma Piggy Tours Ltd zarejestrowana na Malcie. Siedziba firmy znajduje się w: Apex Business Services, Citybel, Level 1, Triq Santa Marta, Victoria, VCT 2551, Gozo, Malta. Firma została wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem: C79965, nr VAT: MT24154909.
  2. Uczestnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług dostępnych w ramach oferty firmy.
  3. Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie www, telefonicznie lub mailowo lub z użyciem innych, dostępnych kanałów komunikacji i po otrzymaniu przez uczestnika pisemnego potwierdzenia tejże rezerwacji (mailowo, przez SMS lub inny wykorzystany kanał komunikacji).
  4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wycieczce bez podania przyczyny. W takiej sytuacji prosimy o możliwie wczesne (zdroworozsądkowo) przekazanie takiej informacji w formie pisemnej poprzez dowolny kanał komunikacji (e-mail, sms).
  5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki w uzasadnionych i nieprzewidzianych okolicznościach losowych. Jeśli została dokonana wcześniejsza wpłata, następuje całkowity jej zwrot.
  6. Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej. Adres email: info@piggy-tours.com. Operator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi również w formie pisemnej w ciągu 30 dni kalendarzowych.
  7. Organizator oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne licencje i uprawnienia do prowadzenia tego typu usługi.
  8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje losowe (np. odwołane z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych promy kursujące pomiędzy Maltą a Gozo w dniu wycieczki) i nie gwarantuje możliwości realizacji usługi w terminie innym niż wynikający z umowy. W przypadku niesprzyjających warunków (odwołane promy, burze) organizator dołoży wszelkich starań, by na ewentualną prośbę uczestnika zmienić termin, jednak takie możliwości uzależnione są od dostępności terminów wynikających z rezerwacji dokonanych już przez innych uczestników na pozostałe dni. W przypadku konieczności anulowania wycieczki, kwoty opłacone z góry zostaną w całości zwrócone uczestnikowi.
  9. Ubezpieczenie. Podczas wycieczki dbamy o komfort oraz bezpieczeństwo podróżujących. Samochody posiadają ubezpieczenie na wypadek szkód zaistniałych podczas transportu i z winy organizatora. Firma Piggy Tours Ltd nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas zwiedzania i po opuszczeniu pojazdu.
  10. Usługa świadczona jest w zakresie opisanym na stronie www.